സർവേ-റെക്കോർഡുകൾ

സർവെയും ഭൂരേഖയും വകുപ്പിൽ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള റിക്കാർഡുകൾ ആധുനിക രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്ടാണ് ഇ-രേഖ പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയിൽ സര്‍വെ റിക്കാര്‍ഡുകള്‍ പ്രിസർവേഷൻ, സ്കാനിംഗ് എന്നീ രണ്ട് പ്രക്രിയകളിലൂടെ സംരക്ഷിച്ച് വരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന സർവേ റെക്കോർഡ് ശേഖരം  തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻട്രൽ സർവേ ഓഫീസ് (സി‌.എസ്‌. ഒ) ആണ്

പഴയ റിക്കാർഡുകളെ fumigation, stain removal, lamination, re-binding എന്നീ പ്രക്രിയകൾ നടത്തിയാണ് പ്രിസർവേഷൻ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്ത റിക്കാർഡുകൾ പേജ് ക്രമത്തിൽ  സ്കാന്‍ ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ പകർപ്പുകള്‍ ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം സ്കാനിംഗ് ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും പ്രിന്റൗട്ട് ആയോ, സി.ഡിയിലേക്കോ പകർപ്പ് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം പകര്‍പ്പ് എടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത് വഴി  റിക്കാർഡുകൾക്ക് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വളരെക്കാലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. സ്കാനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ റിക്കാർഡുകൾ പ്രത്യേകമായി തയ്യാര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡേണ്‍ റിക്കാര്‍ഡ് റൂമുകളിലേയ്ക്ക് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സര്‍വെ റിക്കാര്‍ഡുകള്‍ www.erekha.kerala.gov.in എന്ന വെബ് പോര്‍ട്ടലില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളതും പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന സൗജന്യമായി കാണുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ളവയുടെ പകര്‍പ്പ് നിശ്ചിത തുക അടച്ച്  സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്.

സെൻട്രൽ മോഡേൺ റെക്കോർഡ് റൂം

ജില്ലാ മോഡേൺ റെക്കോർഡ് റൂം

ജില്ലാ തലത്തിലാണ്  ഈ റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്‌ . കളക്ടറേറ്റിലെ ജില്ലാ സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സർവേ രേഖകൾ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്   ആയതു  വീണ്ടെടുക്കൽ ശ്രമകരമായ പ്രക്രിയയാണ്. ഈ സാഹചര്യം മറികടക്കുന്നതിനായി  മോഡേൺ റെക്കോർഡ് മുറികൾ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ചലിക്കുന്ന കോംപാക്റ്ററുകൾ, സയന്റിഫിക് മാപ്പ് ലൈബ്രറി, കാറ്റലോഗിംഗ് സൗകര്യം തുടങ്ങിയവയും എളുപ്പത്തിൽ ഡാറ്റ വീണ്ടെടുക്കലിനും മാനേജ്മെന്റിനുമായി  ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് .

വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ സർവേ സ്കെച്ചുകളുടെ നിലവിലെ നിരക്കുകൾ

Sl.No ITEM RATE GST18% TOTAL
1 TALUK MAP(ONE SHEET) 630.00 113.00 743.00
2 JILA MAP(ONE SHEET) 630.00 113.00 743.00
3 LITHO MAP(ONE SHEET) 630.00 113.00 743.00
4 BLOCK MAP (RESURVEY)(ONE SHEET) 630.00 113.00 743.00
5 MEASURMENT PLAN (OLD SURVEY)(ONE SHEET) 475.00 86+10=96.00 571.00
6 FIELD MEASURMENT SKETCH(RESURVEY)(FOR ONE SY.NO) 475.00 86.00 561.00
7 LAND REGISTER(RESUVEY)(ONE SUB DIVISION) 240.00 43.00 283.00
8 SETTELEMENT REGISTER(ONE SY NO/SUB DIVISION) 240.00 43.00 283.00
9 CORRELATION STATEMENT(ONE SUB DIVISION) 160.00 29.00 189.00
10 AREA LIST(ONE SUB DIVISION) 80.00 14.00 94.00
11 BASIC TAX REGISTER(ONE SUB DIVISION) 240.00 43.00 283.00

സെന്‍ട്രല്‍ സർവേ ഓഫീസിൽ (സി. എസ്. ഒ) തിരുവനന്തപുരത്ത് ലഭ്യമായ രേഖാചിത്രങ്ങളുടെ / രേഖകളുടെയും പട്ടിക.

ടൗൺ സർവെ അളവുപ്ലാനുകൾ ലഭ്യമുള്ള ടൗണുകളുടെ പട്ടിക
Sl.No Town
1 Cochin
2 Kannur
3 Thalasseryy
4 Palakkad
5 Kozhikkode
6 Kalppathi

കുറിപ്പ് –

ഈ പട്ടിക ഒരു സൂചകം മാത്രം. പഴയ സർവെ അളവു പ്ലാനുകൾ ഭാഗീകമായി മാത്രമേ നിലവിൽ ലഭ്യമുള്ളൂ. ഭൗതികമായ ഒരു തിരച്ചിലിലൂടെ മാത്രമേ ഏതെല്ലാം സർവെ നമ്പരുകളുടെ സ്കെച്ചുകൾ ലഭ്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

സെൻട്രൽ സർവെ ഓഫീസിൽ മുൻസർവെ അളവുപ്ലാനുകൾ ലഭ്യമുള്ള വില്ലേജുകളുടെ പട്ടിക
Sl.No Name of Old Taluk Name of Old Village/Tavalom
1 Alangad Chengamanadu
2 Alangad Kothakulangara
3 Alangad Thrikkakkara
4 Alangad Alangad
5 Alangad paarakkadavu
6 Alangad Kadungallur
7 Alangad Ayiroor
8 Aluva Chengamanadu
9 Aluva Manjapra
10 Aluva Kothakulangara
11 Aluva Aluva
12 Aluva Kothamkulangara
13 Ampalappuzha Thalavadi
14 Ampalappuzha Purakkadu
15 Ampalappuzha Aryaadu
16 Ampalappuzha Kozhimukku
17 Azhikkode Cranganur
18 Changanassery Madappally
19 Changanassery Chirakkadavu
20 Changanassery Vazhappally East
21 Changanassery Vazhappally West
22 Changanassery Puthuppally
23 Changanassery Veliyanadu
24 Changanassery Muttar
25 Changanassery Ramankary
26 Changanassery Kurichi
27 Changanassery Vaazhoor
28 Changanassery Maadappalli
29 Changanassery Vellavoor
30 Changanassery Nedumkunnam
31 Changanassery Neelamparoor
32 Changanassery Changanasseri
33 Changanassery Cheruvalli
34 Chengannur Pandanadu
35 Chengannur Kulanada
36 Chengannur Mazhuvely (Panthalam)
37 Chengannur Aranmula
38 Chengannur Cheriyanadu
39 Chengannur Aala
40 Chengannur Venmani
41 Chengannur Mulakkuzha
42 Chengannur Chengannur
43 Chengannur Thiruvanvandoor
44 Chengannur Vadakkekkara
45 Chengannur Maannaar
46 Chengannur Kurittyssery
47 Chengannur Chirakkadavu
48 Chengannur Kumbazha
49 Chengannur Omalloor
50 Chengannur Ranni
51 Chengannur Elangoor
52 Chengannur Pathanamthitta
53 Chengannur Chengannur Kumbazha
54 Chenkotta Achanputhoor
55 Chenkotta Puliyara
56 Chenkotta Klanngad
57 Chenkotta Aryankavu
58 Cherthala Pallippurm
59 Cherthala Kanjikkuzhi
60 Cherthala Thyccattussery
61 Cherthala Thuravur North
62 Cherthala Cherthala South
63 Cherthala Vayalar West
64 Cherthala Panampally
65 Cherthala Aroor
66 Cherthala Vayalar East
67 Cherthala Ayiroor
68 Cherthala Thanneermukkam South
69 Cherthala Cherthala North
70 Cherthala Thaikkattusseri
71 Cherthala Thuravur Sorth
72 Cherthala Thuravur Sorth & North
73 Cherthala Thanneermukkam
74 Cherthala Thuravoor South
75 Cherthala Vaduthala Madathil Bhagam
76 Cherthala Thanneermukkam North
77 Cherthala Thuravoor
78 Cherthala Turavoor South
79 Cherthala Aroor North
80 Cherthala Thuravur South
81 Cherthala Kokothamangalam
82 Chirayinkeezhu Karavaram
83 Chirayinkeezhu Pallikkal
84 Chirayinkeezhu Edakkodu
85 Chirayinkeezhu Koduvazhannoor
86 Chirayinkeezhu Kadakkavur
87 Cranganur Pullut
88 Devikulam Vattavada
89 Devikulam Kottakomboor
90 Devikulam Marayur
91 Devikulam Marayoor
92 Ettumanoor Manjoor
93 Ettumanoor Perubaikkam
94 Kanayannoor Chowra
95 Kanayannoor Thiruvamkulam
96 Kanayannoor Eranakulam
97 Kanayannoor Kumpalam
98 Kanayannoor Kizhakkumbhagam
99 Kanayannoor Kanayannur
100 Kanayannoor Marada
101 Kanayannoor Elamkulam
102 Kanayannoor cheranallur
103 Kanayannoor Vadavakkoor
104 Kanayannoor Kulayattikkara
105 Kanayannoor Punithura
106 Kanayannoor Kurikkadu
107 Kanayannoor Malayattoor
108 Kanayannoor Keecheri
109 Kanayannoor Kaippattoor
110 Kanayannoor Mulanthuruth
111 Kanayannoor Thekkumbhagam
112 Kanayannoor Amballur
113 Kanayannoor Nadamel
114 Kanayannoor Vadakkumbhagam
115 Kanjirappally Kanjirappally
116 Kanjirappally Kanjirappally North & South
117 Kanjirappally Manimala
118 Karthikappally Arattuppuzha
119 Karthikappally Keerikkadu
120 Karthikappally Muthukulam
121 Karthikappally Kumarapuram
122 Karthikappally Krishnapuram
123 Karthikappally Kanthallur
124 Karthikappally Kayamkulam
125 Karthikappally Karthikappally
126 Karthikappally Cheruthana
127 Karthikappally Kandalloor
128 Karthikappally Puthuppally
129 Karthikappally Pallippadu
130 Karthikappally Keerikkadu Gramam
131 Karthikappally Pathiyoor
132 Karthikappally Chingali
133 Karthikappally Harippadu
134 Karthikappally Thrikkunnappuzha
135 Karunagappally Krishnapuram Gramam
136 Karunagappally Perunadu Gramam
137 Karunagappally Chavara
138 Kodungallur Mathala
139 Kollam Mandro Island
140 Kollam Thrikkovilvattam
141 Kollam Adichanallur
142 Kollam Kilikolloor
143 Kollam Kottarakkara
144 Kollam Paravur
145 Kollam Eravipuram
146 Kollam Kollam
147 Kollam Perinadu
148 Kollam Meenadu
149 Kollam Perunadu Gramam
150 Kothamagalam Keerappara
151 kottarakkara Chadayamangalam
152 kottarakkara Ittiva
153 kottarakkara Kottarakkara
154 kottarakkara Neduvathur
155 kottarakkara Ummannoor
156 kottarakkara Chithara
157 kottarakkara Kadakkal
158 kottarakkara Veliyum
159 kottarakkara Ezhukone
160 Kottarakkara Vettikkavala
Kottarakkara Velinallur
Kottarakkara Kummil
Kottarakkara Mylam
Kottarakkara Kulakkada
Kottarakkara Melila
Kottarakkara Elamad
Kottarakkara Pavithraswaram
Kottarakkara Pooyappally
Kottarakkara Veliyam
Kottayam Nattakam
Kottayam Kaippuzha
Kottayam Kottayam
Kottayam Panachikkadu
Kottayam Vijayapuram
Kottayam Kummanam
Kottayam Ayarkkunnam
Kottayam Paampady
Kottayam Pampady
Kottayam Kumarakam
Kottayam Aimanam
Kottayam Kudamallur
Kottayam Akalakunnam
Kottayam Thiruvarppu
Kottayam Onamthuruthu
Kottayam Ettumanoor
Kottayam Athirampuzha
Kunnathunadu Vengoor
Kunnathunadu Vazhakulam
Kunnathunadu Vengola
Kunnathunadu Edappally Thekkumbhagam
Kunnathunadu Edappally Vada kkumbhagam
Kunnathunadu Kothakulangara
Kunnathunadu Thrikkakkara
Kunnathunadu Cheranalloor
Kunnathunadu Chemmanadu
Kunnathunadu Manjapra
Kunnathunadu Aluva
Kunnathunadu Kunnathunadu
Kunnathunadu Vengoor East
Kunnathunadu Raayamangalam
Kunnathunadu Mazhuvannoor
Kunnathunadu Aikkaranadu
Kunnathunadu Aikkaranadu Vadakku
Kunnathunadu Aikkaranadu Thekku
Kunnathunadu Perumpavur
Kunnathunadu Asamannur
Kunnathunadu Kizhakkambalam
Kunnathunadu Rayamangalam
Kuttanadu Neelamparoor
Kuttanadu Thakazhy
Kuttanadu Pulinkkunnu
Kuttanadu Takazhy
Kuttanadu Chambakulam
Kuttanadu Chenankari
Kuttanadu Nedumudi
Kuttanadu Kainamkari
Mavelikkara Chunakkara
Mavelikkara Thekkekkara
Mavelikkara Panthalam Thekkekkara
Mavelikkara Peringara
Mavelikkara Nooranadu
Mavelikkara Peringara Thekkekkara
Mavelikkara Thonnallur
Mavelikkara Vallikkunnam
Mavelikkara Thamarakulam
Mavelikkara Mavelikkara
Mavelikkara Paalamel
Mavelikkara Chennithala
Mavelikkara Thripperumthura
Mavelikkara Pallikkal
Mavelikkara Thazhakkara
Mavelikkara Kannamagalam
Mavelikkara Bharanikkavu
Meenachal Condoor
Meenachal Poonjar Vadakkekkara
Meenachal Laalam
Meenachal Puliyannur
Meenachal Bharanganam
Meenachal Meenachil
Meenachal Kidangoor
Meenachal Kaanankary
Meenachil Poonjar Vadakkekkara
Meenachil Kondoor
Meenachil Poonjar Thekkekkara
Meenachil Poonjar
Meenachil Meenachil
Meenachil Ramapuram
Meenachil Poonjar
Meenachil Poonjar Nadubhagam
Moovattupuzha Velloorkunnam
Moovattupuzha Moovattupuzha
Moovattupuzha Kadavur
Moovattupuzha Eramalloor
Moovattupuzha Varapetty
Moovattupuzha Elakkadu
Moovattupuzha Vaarappetty
Moovattupuzha Varappetty
Moovattupuzha Kuttamangalam
Moovattupuzha Kothamangalam
Moovattupuzha Uzhavur
Moovattupuzha Pindimana
Moovattupuzha Enanalloor
Moovattupuzha Ramamangalam
Moovattupuzha Mulavur
Moovattupuzha Piravam
Moovattupuzha Thirumarady
Moovattupuzha Koothattukulam
Moovattupuzha Arakkuzha
Moovattupuzha Mudavur
Nedumangad Palode
Nedumangad Tholicodu
Nedumangad Nedumangad
Nedumangad Anadu
Nedumangad Vellanadu
Nedumangad Veeranakavu
Nedumangad Kulathummal
Nedumangad Ottasekharamangalam
Nedumangad Chenkal
Nedumbana Nedumbana
Neyyattinkkara Karumkulam
Neyyattinkkara Thiruppuram
Neyyattinkkara Marukil
Neyyattinkkara Perumkulam
Neyyattinkkara Neyyattinkkara
Neyyattinkkara Perumkudavila
Neyyattinkkara Nellanadu
Neyyattinkkara Kollayil
Neyyattinkkara Athiyannur
Neyyattinkkara Kottukal
Neyyattinkkara Paarassala
Neyyattinkkara Pallichal
Neyyattinkkara Vilappil
Neyyattinkkara Maaranallur
Neyyattinkkara Kulathur
Paaroor Paaroor
Paaroor No :4 Pakuthi Paaroor
Paaroor Koduvalli
Paaroor Kodungallur
Paravur Puthanchira
Paravur Vaarapuzha
Paravur Alangad
Paravur Vadakkekkara
Paravur Paravur
Paravur Koduvalli
Paravur Puthanvelikkara
Paroor Chengamanadu
Pathanamthitta Omalloor
Pathanamthitta Kumbazha
Pathanamthitta Vadasserikkara
Pathanapuram Anchal
Pathanapuram Thalavur
Pathanapuram Punalur
Pathanapuram Vamanapuram
Pathanapuram Pathanapuram
Pathanapuram Edamulakkal
Pathanapuram Vilakkudi
Peerumedu Periyar
Peerumedu Mlappara
Thiruvalla Peringara
Thiruvalla Kaviyoor
Thiruvalla Cherukol
Thiruvalla Ayiroor
Thiruvanathapuram Muttathara
Thiruvanathapuram Iranimuttam
Thiruvanathapuram Pallippurm
Thiruvanathapuram Ulloor
Thiruvanathapuram Cheruvakkal
Thiruvanathapuram Chengazhasseri
Thiruvanathapuram Uliyazhathura
Thiruvanathapuram Chettivilayam
Thiruvanathapuram Aramada
Thiruvanathapuram Attipra
Thiruvanathapuram Andoorkonam
Thiruvanathapuram Keezhthonnakkal
Thiruvanathapuram Kadinamkulam
Thiruvanathapuram Kadakumpally
Thiruvanathapuram Anchamada
Thiruvanathapuram Palkulangara
Thiruvanathapuram Pangappara
Thodupuzha Thodupuzha
Thodupuzha Manakkadu
Thodupuzha Kidannoor,Karikkodu,Maaraadi
Thodupuzha Karimannoor
Thodupuzha Pooppara
Thrissur Kilannoor
Thrissur Paananchery
Thrissur Madakkathara
Thrissur Mannamangalam
Thrissur Mulayam
Thrissur Kaniyannoor
Thrissur Elikkara
Udumpanchola Ragakkadu
Udumpanchola Paampadumpara
Udumpanchola Chakkuppalam
Udumpanchola Udumpanchola
Udumpanchola Konnathadi
Vaikkam Kaduthuruthy
Vaikkam Mulakkulam
Vaikkam Maravathuruth
Vaikkam Vadayar
Vaikkam Vadakkemuri
Vaikkam Chembumuri
Vaikkam Thalayazham
Vaikkam Kulashekharamangalam
Vaikkam Naduvile
Vaikkam Vaikkam
Vaikkam Padinjarekkara
Vaikkam Vechur
Vayanadu Muttil
Vayanadu Karingari
Vayanadu Changadam
Vayanadu Cherukara
Karthikappally Arattuppuzha
Thrissur Panamchery
Thrissur Puthoor Mattakottara
Chittoor Eravattaprathy
Chittoor Ayalur
Chittoor Vadakarapathy
Chittoor Kozhipathy
Chittoor Kunnamkattupathy
Chittoor Attayampathy
Chittoor Mulathara
Chittoor Thenampathy
Thrissur Mattakottara
Chittoor Thekkedesham
Chittoor Kuttippalam
Chittoor Eruthampathy
Chittoor Vanchekunampathy
Chittoor Kozhinjappara
Chittoor Pothundy
Chittoor Chittoor
Chittoor Yattamangalam
Chittoor Nelleppally
Chittoor Kayarady
Chittoor Nenmara
Chittoor Uzhalapathy
Chittoor Wallage
Chittoor Thiruvazhiyadu
Chittoor Pattanchery
Chittoor Valiyavallampathy
Chittoor Perumatty
Mukundapuram Karumathara
Mukundapuram Poyya
Mukundapuram Annalloor
Mukundapuram Alathoor
Mukundapuram Perampra
Mukundapuram Vallivattam
Mukundapuram Chengalloor
Mukundapuram Pulloor
Mukundapuram Madathumpadu
Mukundapuram Nellayi
Mukundapuram Amballur
Mukundapuram Perumangalam
Mukundapuram Vadakkumbhagam
Mukundapuram Korattissery
Mukundapuram Padiyur
Mukundapuram Pariyaram
Mukundapuram Madyikonam
Mukundapuram Iringalakkuada
Mukundapuram Thazhakkadu
Mukundapuram Kallattukkara
Mukundapuram Karalam
Mukundapuram Thorava
Mukundapuram Alloor
Mukundapuram Thottippal
Mukundapuram Thekkumkkara
Mukundapuram Kalloor
Mukundapuram Kodakara
Mukundapuram Varantharappally
Mukundapuram palam
Mukundapuram Mattathor
Mukundapuram Thirukoor
Mukundapuram Manavalassery
Mukundapuram Kurivilassery
Mukundapuram Kodassery
Mukundapuram Edathirinji
Mukundapuram Velukkara
Mukundapuram Kizhakkechalakkudi
Mukundapuram Kottanelloor
Mukundapuram kizhakkummury
Mukundapuram Neminikkara
Mukundapuram Kallarthekkummuri
Mukundapuram Thirumukulam
Mukundapuram Melloor
Mukundapuram Kattoor
Mukundapuram Vadama
Mukundapuram Muringoor Thekkummuri
Mukundapuram Pallippuram
Mukundapuram Ananthapuram
Mukundapuram Vadakkumkkara
Mukundapuram Kaduppassery
Mukundapuram MuringoorVadakkummuri
Mukundapuram Muriyadu
Mukundapuram Parappukkara
Mukundapuram Kakkulassery
Mukundapuram Potta
Mukundapuram Nanthippalam
Peerumedu Peerumadu
Peerumedu Peruvanthanam
Chirayinkeezhu Vellallur
Thiruvanathapuram Ayiroopara
Pathanapuram Pattazhi
Karunagappally Puthuppally Gramam
Karunagappally Puthuppally
Karunagappally Thekkumbhagam
Changanasseri Puthuppally
Cherthala Maararikulam
Karunagappally Thazhava Gramam
Thiruvalla Kallooppara
Thiruvalla Koyapram
Thiruvalla Vadakkekkara
Thiruvalla Kavumbhagam
Thiruvalla Kizhakkumbhagam
Thiruvalla Nedumpuram
Chirayinkeezhu Varkkala
Chirayinkeezhu Pulimath
Kollam Kizhakkekkallada
Kollam Thrikkadavur
Thiruvalla Ezhamattoor
Thiruvalla Koyipram
Thiruvalla Kadapra
Thiruvalla Mallapuzhasseri
Thiruvalla Thottupuzhasseri
Kunnathoor Adoor
Kunnathoor Pallikkal
Kunnathoor Kodumon
Devikulam Vellathooval
Thalappally Vellathanjoor
Thalappally Palloor
Thalappally Porkkulam
Thalappally Kadavaloor
Thalappally Mayannoor
Thalappally Cheramankad
Thalappally Muloorkkara
Thalappally Arthatt
Thalappally Vadakkethara
Thalappally Thalasseri
Thalappally Chittanga
Thalappally Akathiyoor
Thalappally Vellarkkadu
Thalappally Vengalloor
Thalappally Kariyannoor
Thalappally Manalithara
Thalappally Viruppaka
Thalappally Pampady
Thalappally Perumpilavu
Thalappally Kottappuram
Thalappally Kongazhi
Thalappally Ennakkadu
Thalappally Thiruvilluamala
Thalappally Kadungodu
Thalappally Thekkumkkara
Thalappally Melloor
Thalappally Thonnumkkara
Thalappally Nalloor
Thalappally Elanadu
Thalappally Pazhayannoor
Thalappally Attoor
Thalappally Thayyoor
Thalappally Chelakkara
Thalappally Chelekkadu
Thalappally Peringannoor
Thalappally Pulakkadu
Thalappally Kanippayyoor
Thalappally Chemmanthada
Thalappally Eravalloor
Thalappally Chundal
Thalappally Nedumpura
Thalappally Chavannoor
Thalappally Kunnamkulam
Thalappally Kurumala
Thalappally Varavoor
Thalappally Pazhanji
Thalappally Poothuruthi
Thalappally Kanjirakkodu
Thalappally Panjaal
Thalappally cheranallur
Thalappally Pangarappilly
Chirayinkeezhu Navaikulam
Kunnathoor Angadikkal
Devikulam Keezhannoor
Devikulam Vandamedu
Thalappally Mundathikodu
Thalappally Nelluvaya
Thalappally Kandanasseri
Thalappally Allur
Thalappally Palakkadu
Thalappally Kaniyarkod
Thalappally Mangad
Thalappally Paralikad
Thalappally Paimkulam
Thalappally Trichur
Thalappally Arangottukarna
Thalappally Cheruthuruthi
Thalappally Desamangalam
Thalappally Vadakkanchery
Thalappally Anjur
Thalappally Kottakambal
Thalappally Killimangalam
Thalappally Eyyal
Thalappally Karikkad
Mukundapuram Kizhakkumuri
Mukundapuram Kalloor & Kalloor Vadakkumuri
Mukundapuram Kodasseri
Mukundapuram Kalloor
Mukundapuram Mupiliyam
Mukundapuram Muppiliyam
Thiruvanathapuram Veyiloor
Nedumangad Aryanadu
Nedumangad Vembayam
Nedumangad Karakulam
Nedumangad Pullampara
Nedumangad Manikkal
Nedumangad Uzhamalakkal
Chirayinkeezhu Madavoor
Kollam Kottamkkara
Kunnathoor Enadimangalam
Peerumedu Pasuppara
Thalappally Kadangodu
Thalappally Chelakkadu
Thalappally Mulloorkkara
Thalappally Enkakad
Thrissur Panachery
Thrissur Puttur
Thrissur Pallippuram
Thrissur Cherppu
Thrissur Kurumpalama
Thrissur Nadathara
Thrissur Kozhukkully
Thrissur Marakathara
Thrissur Olloor
Thrissur Vadakkemury
Thrissur Mamakkodi
Thrissur Veluthoor
Thrissur Anthikkadu
Thrissur Pullu
Thrissur Edakolathoor
Thrissur Nattassery
Kunnathoor Sasthamkotta
Kunnathoor Sooranadu
Kunnathoor Vallikkodu
Karthikappally Viyapuram
Karthikappally Karuvatta
Karthikappally Kizhakkekkara
Karthikappally Valiyakkuzhi
Kunnathoor Sooranadu North
Kanjirappally Erumely
Thrissur Poonkunnu
Thrissur Ayyanthol
Thrissur Peramangalam
Thrissur Kanimangalam
Thrissur Avannoor
Thrissur Pullazhi
Thrissur Kolazhi
Thrissur Kaiparampu
Thrissur Adatta
Thrissur Chevoor
Thrissur Anjur
Thrissur Piluvattam
Thrissur Karumathara
Thrissur Pattur
Thrissur Kuttur
Thrissur Venginisseri
Thrissur Viyyur
Thrissur Aranattukkara
Thrissur Manaloor
Thrissur Padiyam
Thrissur Puranattukkara
Thrissur Kurichikkara
Thrissur Killanur
Thrissur Inchamudi
Thrissur Tholur
Thrissur Edalcunni
Thrissur Valanchira
Thrissur Parakkad
Thrissur Chiyyaram
Thrissur Kayanur
Thrissur Arattuppuzha
Thrissur Chittilappilly
Thrissur Valapaya
Thrissur Vellanikara
Thrissur Auenisseri
Thrissur Kolannur
Thrissur Peringavu
Thrissur Uragam
Thrissur Kizhuppillikkara
Thrissur Paralam
Thrissur Pallisseri
Thrissur Chalayoor
Thrissur Chullisseri
Thrissur Erava
Thrissur Pozhakal
Thrissur Thrissur
Thrissur Kizhakkumuri
Thrissur Thongalur
Thrissur Chazhur
Thrissur Kurukkancheri
Thrissur Thaniyam
Thrissur Manamangalam
Thrissur Ollookkara
Thrissur Karamukku
Thrissur Alappadu
Thrissur Cherumangalam
Thrissur Kumbalangi
Thrissur Mulavukkad
Thrissur Palluruthi
Thrissur Mattancheri
Thrissur Rameswaram
Thrissur Kadamakudi
Thrissur Elankunnapuzha
Thrissur Njarakkal
Thrissur Edavanad
Thrissur Chellanam
Thrissur Nayarambalam
Thrissur Kuzhuppilli
Thrissur Eriyad
Kollam Aadichanalloor
Kollam Kilikolloor
Kollam Kollam
Kollam Meenad (Kalluvathukkal)
Kottarakkara Ezhukone (Pooyappally)
Kollam Perinadu
Kollam Vadakkevila
Karthikappally Nangyarkulangara
Karthikappally Cheppad
Thiruvalla Mallappuzhassery
Thiruvalla Thottappuzhassey
Kunnathoor Poruvazhi
Kunnathoor Padinjarekkallada
Chirayinkeezhu Pazhayakunnumel
Chirayinkeezhu Manamboor
Chirayinkeezhu Saarkkara
Chirayinkeezhu Vettoor
Chirayinkeezhu Cherunniyoor
Chirayinkeezhu Pazhayakunnumel
Chirayinkeezhu Chemmaruthi
Chirayinkeezhu Elampa
Chirayinkeezhu Mudakkal
Chirayinkeezhu Keezhattingal
Kollam Meenad
Kollam Veliyam
Chirayinkeezhu Nagaroor
Chirayinkeezhu Kizhuvilam
Chirayinkeezhu Koonthalloor
Chirayinkeezhu Edava
Chirayinkeezhu Kilimanoor
Chirayinkeezhu Alamcode
Chirayinkeezhu Chirayinkeezhu
Karunagappally Perunattu Gramam
Chirayinkeezhu Avanavanchery
Chirayinkeezhu Melthonnakkal
Thiruvananthapuram Vanchiyoor
Chirayinkeezhu Ayiroor
Chirayinkeezhu Azhoor
Devikulam Pallivasal
Devikulam Mannamkanam
Kasargody Panathadi

കുറിപ്പ് –

ഈ പട്ടിക ഒരു സൂചകം മാത്രം. പഴയ സർവെ അളവുപ്ലാനുകൾ ഭാഗീകമായി മാത്രമേ നിലവിൽ ലഭ്യമുള്ളൂ. പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വില്ലേജുകളുടെ മുഴുവൻ അളവുപ്ലാനുകളും ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. ഭൗതികമായ ഒരു തിരച്ചിലിലൂടെ മാത്രമേ ഓരോ സർവെ നമ്പരുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം റിക്കാർഡുകൾ (അളവുപ്ലാൻ/എ.ബി പ്ലാൻ/ഉടവുപ്ലാൻ തുടങ്ങിയവ) ലഭ്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.